Testy na koronawirusa z krwi - jak działają

Testy na koronawirusa wykonywane z krwi to tzw. testy kasetowe, których celem jest wykrywanie przeciwciał IgG i IgM wytwarzanych przez organizm w celu samodzielnego zwalczania infekcji wywołanej przez wirus. W przeciwieństwie do testów antygenowych oraz testów PCR, testy z krwi na przeciwciała nie są jednoznacznym potwierdzeniem aktywnej infekcji i nie mogą być traktowane jako wiarygodne potwierdzenie zachorowania na COVID-19. Ich użyteczność pojawia się nieco później, na etapie wykrywania osób, które mogły przechodzić koronawirusa bezobjawowo – w momencie, gdy testy PCR i antygenowe nie wskażą już infekcji, testy kasetkowe uwidocznią przeciwciała IgG odpowiedzialne za długotrwałą odporność na wirusa. Jak działają testy z krwi na COVID-19 i kiedy warto je zastosować? 

Podstawowe zasady działania testów kasetowych na przeciwciała

Testy na przeciwciała IgG i IgM są jedynymi testami na koronawirusa wykonywanymi na podstawie pobranej od pacjenta próbki krwi z palca lub żyły, a nie z wymazu pobranego z nosa lub nosogardzieli. Ich zasada działania oraz skuteczność będą zupełnie odmienne od tradycyjnych testów PCR oraz testów antygenowych, których rolą jest wykrywanie aktywnej infekcji wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Testy genowe PCR wykrywają sekwencję genową wirusa, testy antygenowe jego białka (antygeny), natomiast testy kasetkowe z krwi jako jedyne skupiają się na wytworzonych przez organizm przeciwciałach odpowiadających za odporność na wirusa i naturalne mechanizmy obronne ciała przed infekcją. 

Przeciwciała IgG i IgM na koronawirusa pojawiają się w organizmie dopiero po czasie. Poziom przeciwciał IgM może wzrastać w okolicach 14 dnia od zakażenia, natomiast przeciwciał IgG znacznie później, przez co testy kasetkowe z krwi nie dają wiarygodnego wskazania na aktywną walkę organizmu z COVID-19: negatywny wynik testu z krwi nie daje pewności, że osoba nie choruje na COVID-19, a jedynie poświadcza, że organizm nie wytworzył jeszcze wystarczająco przeciwciał, by bronić się przed chorobą. Jeśli wynik testu kasetkowego będzie pozytywny, warto potwierdzić go testem PCR, szczególnie w przypadku testów nie wskazujących wyraźnie czy w organizmie przeważają przeciwciała IgM czy IgG, które mogą utrzymywać się w ciele na wiele miesięcy po przebyciu COVID-19. 

Testy z krwi nie potwierdzają przypadków koronawirusa

W diagnostyce COVID-19 testy na przeciwciała IgG i IgM wykonywane z krwi stosuje się przede wszystkim do wykrywania ozdrowieńców w celu pozyskania od nich osocza wspomagającego leczenie osób zmagających się z trudnymi objawami COVID-19. Testy z krwi mogą dodatkowo posłużyć jako testy przesiewowe wspierające szerokie badanie populacji pod kątem przebycia COVID-19 bezobjawowo oraz w metodach badawczych, ale nigdy nie stanowią jednoznacznego dowodu na aktywną walkę organizmu z zakażeniem koronawirusem. W związku z powyższym samo wykonanie testu z krwi nie będzie dowodem na zakażenie COVID-19, nie będzie także podstawą do podjęcia izolacji czy wpisania pacjenta do statystyk osób zarażonych. Jedynie poprzez potwierdzenie pozytywnego wyniku testu kasetkowego dodatkowym testem PCR lub testem antygenowym możliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, że organizm aktywnie zwalcza wirusa i wytwarza przeciwciała w celu wypracowania długotrwałej odporności. 

testy na koronawirusa przeciwciała igg/igm
testy na przeciwciała koronawirusa igg/igm

Kto może wykonać testy z krwi na COVID-19?

Szybkie testy kasetkowe są znacznie łatwiej dostępne niż testy antygenowe czy testy PCR, co nie eliminuje jednak potrzeby zlecenia ich wykonania w profesjonalnych warunkach diagnostycznych. Testy dostępne w sklepach online są przeznaczone do diagnostyki laboratoryjnej i nie powinny być używane do samodzielnego diagnozowania się w warunkach domowych. Sama procedura pobrania krwi, podania próbki do kasetki i otrzymania prawidłowego wyniku testu będzie wymagała odpowiedniego przygotowania, zachowania środków ostrożności przy pracy z krwią i zapewnienia właściwych warunków dla właściwego działania testu. Wiarygodne, atestowane testy kasetkowe na koronawirusa powinny być wykonywane przez profesjonalistów w gabinecie lekarskim, przychodni, szpitalu czy podczas przeprowadzenia testów na określonej grupie osób. 

Szeroko dostępne testy na koronawirusa mogą przyspieszyć działania w kierunku opanowania pandemii i wspomóc izolowanie osób chorych tak, by maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Same testy z krwi służą jednak przede wszystkim badaniu osób, które mogły przejść chorobę zupełnie tego nieświadome. Ich użyteczność widoczna jest teraz przede wszystkim w kontekście pozyskiwania osocza, dzięki któremu możliwe jest leczenie pacjentów covidowych przebywających w szpitalach